KSeF po angielsku – przydatne wyrażenia

KSeF po angielsku – przydatne wyrażenia

Znajomość różnych terminów związanych z KSeF po angielsku jest kluczowa, jeśli pracujesz w międzynarodowym środowisku albo obsługujesz zagranicznych klientów. W tym wpisie czeka na ciebie lista podstawowych słówek angielskich odnoszących się do KSeF i do faktur...
Plan kont po angielsku – uważaj na te błędy

Plan kont po angielsku – uważaj na te błędy

Plan kont to wykaz kont księgowych, czyli zbiorów, w których rejestrowane są operacje gospodarcze. Każda jednostka, która prowadzi rachunkowość w oparciu o ustawę o rachunkowości taki plan kont musi posiadać, gdyż jest on częścią polityki rachunkowości. Plan kont po...
Jak powiedzieć ‘wynik finansowy’ po angielsku

Jak powiedzieć ‘wynik finansowy’ po angielsku

Wynik finansowy to różnica pomiędzy przychodami a kosztami danego okresu sprawozdawczego. Jeśli ta różnica jest wielkością dodatnią, to znaczy, że jednostka osiągnęła zysk, a gdy wielkością ujemną, to znaczy, że jednostka poniosła stratę. Osiągnięty w danym okresie...
Idiomy dla księgowych ze słówkiem books

Idiomy dla księgowych ze słówkiem books

O co dba księgowy? O księgi.Na podstawie czego sporządza sprawozdania finansowe? Na podstawie ksiąg.Na podstawie czego robi rozliczenia podatkowe? Na podstawie ksiąg. Zatem dziś na tapet bierzemy słowo „księgi” czyli books i sprawdzamy, jakie w języku angielskim...
Jak nierzetelne publikacje kaleczą księgowe słówka

Jak nierzetelne publikacje kaleczą księgowe słówka

Dziś trudny temat, bo dotyczy publikacji polskich autorów przeznaczonych do nauki albo wprost księgowego angielskiego albo angielskiego finansowego z elementami księgowymi. Natknęłam się do tej pory na 2 takie książeczki, obie rojące się od błędów.   I żeby było...