dr Nelli Artienwicz

 

 • doktor nauk ekonomicznych z zakresu nauk o zarządzaniu, specjalność Rachunkowość
 • wieloletni adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
 • szkoleniowiec i trener rachunkowości i prawa podatkowego
 • wieloletni praktyk rachunkowości
 • autorka “Angielsko-polskiego tematycznego leksykonu rachunkowości, rewizji finansowej i podatków” (ODDK, 2002 i 2015) oraz “Angielsko polskiego” i “Polsko angielskiego słownika terminów rachunkowości i rewizji finansowej”  (SKwP, 2015 i 2016),
 • autorka artykułów i innych publikacji książkowych oraz referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych
 • autorka jedynego profesjonalnego słownika on-line rachunkowości ang-pol i pol-ang
 • absolwentka Studiów Podyplomowych „Psychologia biznesu dla menedżerów” Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • członek Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej
 • autorka niekonwencjonalnego projektu skierowanego do księgowych: Księgowa w Krainie Czarów

Treści zamieszczone w tym serwisie są treściami oryginalnymi, tworzonymi przez mnie, na podstawie:

 

 • znajomości języka angielskiego potwierdzonej zdaniem egzaminu: Certificate of Proficiency in English (CPE), z którego uzyskałam ocenę A,
 • mojego wieloletniego doświadczenia praktycznego – prowadzenia i nadzorowania ksiąg rachunkowych w ramach współpracy z prywatnymi i korporacyjnymi klientami zagranicznymi,
 • tłumaczeń na język polski opracowań IFAC, IASB, a także tłumaczeń ang-pol/pol-ang umów, ekspertyz i innych elementów dokumentacji finansowo-księgowej,
 • wiedzy i doświadczenia zdobytych w trakcie szkoleń i wykładów prowadzonych przeze mnie w języku angielskim w Polsce i w Wielkiej Brytanii z zakresu rachunkowości oraz audytu, w tym w ramach przedmiotów akredytowanych przez ACCA,
 • doświadczenia dydaktycznego i umiejętności przedstawiania treści w sposób przystępny dla odbiorcy
 • nieustannego poszerzania swojej wiedzy z zakresu ponadnarodowych regulacji rachunkowości oraz praktycznych aspektów pracy księgowej w środowisku globalnym