O co dba księgowy? O księgi.
Na podstawie czego sporządza sprawozdania finansowe? Na podstawie ksiąg.
Na podstawie czego robi rozliczenia podatkowe? Na podstawie ksiąg.

Zatem dziś na tapet bierzemy słowo „księgi” czyli books i sprawdzamy, jakie w języku angielskim występują idiomy z tym podstawowym słówkiem księgowym.

 

* by the book – zgodnie z przepisami, zgodnie z zasadami [following all the rules when doing something]

Na przykład:

We prepare your accounts by the book.

CFOs struggling to show a profit don’t always play by the book.

They’re running the company by the book.

 

* off the books – nieformalnie, poza ewidencją, bez zgłoszenia (do podatków i ubezpieczeń) [not reported or recorded]

Na przykład: 

He is working off the books.

They get paid in cash off the books.

The company kept millions of dollars off the books.

 

* in one’s book – zdaniem kogoś, w opinii kogoś [in one’s opinion, to one’s mind]

Na przykład:

That counts as a fraud in my book.

Avoiding taxes is quite okey in her book.

 

* cook the books [falsify financial records]

Na przykład:

It appears that Joe had been cooking the books for years! He was finally caught last month.

He cooked the books of his business, and now he is in prison.

Companies who cooked the books include Enron and Worldcom.

 

* bring someone to book – kazać się komuś wytłumaczyć, ukarać kogoś [confront or question about one’s wrongdoings, punish someone]

Na przykład:

It has taken authorities more than three years to bring him to book.

The IRS  will bring you to book concerning your tax deductions.

 

* throw the book at someone – najsurowiej ukarać [punish as severely as possible]

Na przykład:

The court throws the book at the tax-dodging ex-minister of finance.

The IRS threw the book at them.

Czujesz, że księgowy angielski jest ważną kompetencją. Ale…

  • dotychczasowe kursy nic Ci nie dały i nie chcesz tracić więcej pieniędzy i czasu na coś, co się nie sprawdza?

  • nie możesz znaleźć rzetelnych materiałów do nauki?

Właśnie w odpowiedzi na te problemy powstał kurs “Szlifuj swój księgowy angielski“, w którym przekazuję rzetelną wiedzę odnośnie księgowego angielskiego. 

Krok po kroku przeprowadzę Cię w kursie przez cały proces nauki i pokażę, że księgowy angielski naprawdę da się ogarnąć!

ćwiczenia online księgowy angielski

* hit the books – uczyć się [study]

Na przykład:

I should hit the books tonight.

Are you hitting the books for the next CPA exam?

 

* take a leaf out of someone’s book – wziąć z kogoś przykład [copy what someone else does, because they are successful in it]

 

Na przykład:

Take a leaf out of Andrea’s book. She is so successful in running her accounting firm!

Should we take a leaf out of their books? They managed the problem so well.

 

* try/use every trick in the book – próbować wszystkiego, zrobić wszystko, co możliwe [do everything one can to achieve something]

Na przykład:

I’ve tried every trick in the book to get my clients to bring documents on time.

I used every trick in the book to lower the tax, but I didn’t manage to arrive at less than $ 1,000.