Jak powiedzieć ‘wynik finansowy’ po angielsku

Jak powiedzieć ‘wynik finansowy’ po angielsku

Wynik finansowy to różnica pomiędzy przychodami a kosztami danego okresu sprawozdawczego. Jeśli ta różnica jest wielkością dodatnią, to znaczy, że jednostka osiągnęła zysk, a gdy wielkością ujemną, to znaczy, że jednostka poniosła stratę. Osiągnięty w danym okresie...
Wskaźniki finansowe po angielsku

Wskaźniki finansowe po angielsku

Sytuację finansową (financial situation) czy kondycję finansową (financial condition) najprościej jest zbadać za pomocą odpowiednich wskaźników finansowych. Wskaźniki finansowe po angielsku to financial ratios.   Wskaźniki finansowe oblicza się na podstawie...