Znajomość różnych terminów związanych z KSeF po angielsku jest kluczowa, jeśli pracujesz w międzynarodowym środowisku albo obsługujesz zagranicznych klientów. W tym wpisie czeka na ciebie lista podstawowych słówek angielskich odnoszących się do KSeF i do faktur wystawianych w KSeF. Na końcu artykułu znajdziesz też pdf do pobrania, który zawiera zestawienie tych terminów z przykładowymi zdaniami ich użycia po polsku i angielsku.

 

Jak będzie KSeF po angielsku?

 

KSeF, czyli „Krajowy System e-Faktur”,  to polskie narzędzie umożliwiające automatyczne generowanie i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Jeżeli chcesz tłumaczyć KSeF na angielski, to zastanów się w jakim kontekście o nim mówisz – czy jako o nazwie platformy do wystawiania i otrzymywania faktur online czy jako o systemie czy rozwiązaniu, które zostanie zaimplementowane w Polsce i którego sens trzeba wyjaśnić zagranicznemu rozmówcy.

 

W pierwszym przypadku KSeF to po prostu KSeF, bo to nazwa własna, tak jak w poniższych zdaniach:

1) Wszystkie faktury elektroniczne wystawione w KSeF będą przechowywane przez okres 10 lat.
All e-invoices issued in KSeF will be stored for a period of 10 years.

2) Czy fakturowanie w KSeF jest obowiązkowe?
Is invoicing in KSeF mandatory?

3) Użytkownik może pobrać faktury wystawione w KSeF.
The user can download invoices issued in KSeF.

 

Jeśli chcemy podać, co stoi za skrótem KSeF, to tłumaczymy na angielski frazę pierwotną – czyli „Krajowy System e-Faktur’. Na polskich stronach rządowych pojawiają się następujące tłumaczenia tego wyrażenia:

 • National System of e-Invoices
 • National e-Invoice System
 • National e-Invoicing System

 

Faktury w KSeF – jak przetłumaczyć na angielski

 

Każdy, kto zna podstawy księgowego angielskiego wie, że faktura to invoice, a faktura elektroniczna to e-invoice. Z punktu widzenia KSeF ważna jest jednak znajomość tłumaczenia na angielski konkretnych rodzajów faktur, takich jak na przykład:

 

 • faktura ustrukturyzowana –  structured invoice
 • faktura w formacie XML – invoice in XML format
 • faktura offline – offline invoice
 • faktura konsumencka (faktura na rzecz konsumenta) – consumer invoice
 • faktura zagraniczna – foreign invoice
 • faktura pozaksefowa – invoice issued outside of KSeF

 

Dostęp do KSeF i praca w KSeF po angielsku

 

Żeby pracować w KSeF trzeba się tam najpierw dostać. Przydatne słówka z tego zakresu to na przykład: 

 • dostęp do KSeF – access to KSeF
 • token – token
 • nadać uprawnienia do KSeF – to grant access rights to KSeF
 • odebrać uprawnienia do KSeF – to withdraw/revoke access rights to KSeF
 • udostępnić oprogramowanie klientowi – to provide software to the client
 • upoważnienie do pełnego dostępu do KSeF – authorization for full access to KSeF

 

A teraz czas na pracę z samymi fakturami. Zobacz jakie słówka mogą Ci się przydać przy tej okazji:

 

 • wystawić fakturę w KSeF – to issue an invoice in KSeF
 • wystawić fakturę poza KSeF – to issue an invoice outside of KSeF
 • oznaczyć fakturę kodem QR – to mark an invoice with a QR code
 • wizualizacja faktury – invoice visualization
 • data przydzielenia numeru KSeF do faktury – date of assigning the KSeF number to the invoice
 • procedura odbioru e-faktur – e-invoice reception procedure
 • numer identyfikacyjny KSeF – KSeF identification number
 • data i godzina przetworzenia faktury przez system – date and time when the invoice was processed by the system

 

No i na zakończenie kilka słówek na wszelki wypadek, bo wiemy, jak działają różne ministerialne systemy. 🙂

 

 • problemy i absurdy Ksef – challenges and quirks in KSeF
 • niedostępności systemu KSeF – KSeF system unavailability
 • wróżyć z fusów – to read tea leaves
 • wielka niewiadoma – the great unknown

 

Pobierz pdf – wyrażenia związane z KSeF z przykładowymi zdaniami użycia po polsku i angielsku

KSeF w języku angielskim pobierz pdf