Różnice w brytyjskim i amerykańskim angielskim pojawiają się na każdym kroku i we wszystkich obszarach językowych. W tym poście poznasz różnice w wyrażeniach, które dotyczą podstawowych zasad funkcjonowania spółek kapitałowych.

Typowe różnice między angielskim brytyjskim (BrE) i amerykańskim (AmE), niezależnie czy jest to specjalistyczny język branżowy, czy język ogólny – to stosowanie zupełnie innych wyrażeń na określenie tego samego zjawiska, inne końcówki wyrazów, inny akcent oraz wymowa poszczególnych głosek.
Akcentem i wymową w tym poście zajmować się nie będziemy. Co do końcówek wyrazów, to zagadnienie można prosto streścić, a mianowicie:

 • gdy w BrE wyraz kończy się na „ise” (np. capitalise), to w AmE na „ize” (capitalize) – CAPITALISED COST vs. CAPITALIZED COST
 • gdy w BrE wyraz kończy się na „our”(np. behaviour), to w amerykańskim (AmE) „or” (behavior) – COST BEHAVIOUR vs. COST BEHAVIOR
 • gdy w BrE wyraz kończy się na „re” (np. centre), to w AmE na „er” (center) – INVESTMENT CENTRE vs. INVESTMENT CENTER
 • gdy w BrE wyraz kończy się na „ogue” (np. dialogue), a w AmE na „og” (dialog) – DIALOGUE BOX vs. DIALOG BOX

Najważniejszym jednak obszarem różnic między brytyjskim a amerykańskim angielskim, który może prowadzić do nieporozumień znaczeniowych, jest określanie w BrE i AmE tych samych zagadnień/zjawisk odmiennymi wyrażeniami. Tego typu różnice występują również dla podstawowych terminów związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych.

W tym zestawie znajdziesz takie wyrażenia jak:

 • spółka kapitałowa
 • kapitał własny
 • udziały/akcje
 • udziały/akcje zwykłe
 • udziały/akcje uprzywilejowane
 • udziały/akcje własne
 • agio emisyjne
 • zysk netto
 • doroczne walne zgromadzenie
 • nadzwyczajne walne zgromadzenie

Klikaj na strzałki na obrazkach i ucz się na bieżąco. 

Poprzednie posty, które zawierają słówka księgowe na fiszkach znajdziesz w poniższych linkach:
* Terminologia VAT po angielsku na fiszkach
* Składniki bilansu po angielsku na fiszkach

 

 

Potrzebujesz prawidłowych i sprawdzonych zwrotów do komunikacji z zakresu prawno-księgowego angielskiego?

 

Skorzystaj z dostępu do jedynego na rynku profesjonalnego słownika on-line rachunkowości angielsko-polskiego i polsko-angielskiego
stworzonego specjalnie dla księgowych!