Sprawozdanie finansowe w języku angielskim – edytowalne formularze

397,00 

Kategoria:

Opis

Pakiet edytowalnych formularzy wzorów sprawozdań finansowych po angielsku:

 

📌 sporządzonych według aktualnego stanu prawnego

📌 przy użyciu pojęć faktycznie stosowanych w rachunkowości międzynarodowej

📌 w sposób jak najbardziej zrozumiały dla obcokrajowców

📌 w formacie Microsoft Excel

📌 aktualizowany w przypadku zmiany pozycji sprawozdawczych we wzorach ustawowych

 

Pakiet obejmuje sprawozdania finansowe w języku angielskim dla:

 

1) jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji:

 • Bilans – w języku angielskim
 • Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny – w języku angielskim
 • Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy – w języku angielskim
 • Rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia – w języku angielskim
 • Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia – w języku angielskim
 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – w języku angielskim

 

2) jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego:

 • Bilans dla jednostek małych – w języku angielskim
 • Rachunek zysków i strat dla jednostek małych – wariant kalkulacyjny – w języku angielskim
 • Rachunek zysków i strat dla jednostek małych – wariant porównawczy – w języku angielskim

 

3) jednostek mikro:

 • Bilans dla jednostek mikro – w języku angielskim
 • Rachunek zysków i strat dla jednostek mikro – w języku angielskim