Konto księgowe (account) to podstawowe urządzenie ewidencyjne, a więc miejsce, gdzie rejestruje się operacje gospodarcze. Na kontach księgowych zapisujemy wszelkie zmiany, jakie zachodzą w składnikach aktywów i pasywów zgodnie z zasadą zapisu podwójnego (double entry concept).

 

Jak wygląda konto?

 

Konta księgowe mają różną postać – w zależności od stosowanej techniki księgowej.

Studenci rachunkowości, ucząc się zasad funkcjonowania kont najczęściej używają kont teowych (T-accounts) inaczej zwanych szubienniczkami (skeleton accounts).

Praktycy rachunkowości prowadzący pełne księgi oczywiście wykorzystują w tym celu specjalistyczne oprogramowanie księgowe (accounting software). Te programy, choć są o różnym stopniu zaawansowania i układzie graficznym, u swych podstaw zawsze mają tradycyjne księgowe konta i zasadę zapisu podwójnego. A jak ktoś się uprze, to da radę poprowadzić księgi rachunkowe nawet w zwykłym arkuszu kalkulacyjnym (spreadsheet).

 

Plan kont

 

Ale technika księgowa to nie wszystko. To, jakich kont i jakich schematów księgowania (posting patterns, coding) używamy w przypadku konkretnej jednostki gospodarczej (economic entity) powinno wynikać z jej planu kont (chart of accounts). Taki plan kont zawiera wykaz kont księgi głównej (general ledger), zasady tworzenia kont analitycznych (analytical accounts) oraz zasady księgowania operacji (posting rules). Plan kont jest zatem podstawą uporządkowania ewidencji księgowej (records).

Tłumaczenie planu kont na angielski bywa jednak wyzwaniem. W osobnym artykule “Plan kont po angielsku – uważaj na te błędy” znajdziesz typowe pułapki i nieporozumienia, jeśli chodzi o oddanie nazw i struktury planu kont w języku obcym. 

 

Z czego składa się konto?

 

Każde konto księgowe (czy to syntetyczne czy analityczne) posiada:

  • nazwę konta (account title)
  • jego cyfrowy symbol (account code)
  • dwie strony – debetową (debit side) i kredytową (credit side)

 

Jak funkcjonują konta?

 

Konto księgowe otwiera się albo pierwszą operacją (first transaction) albo saldem początkowym (opening balance). Na koniec miesiąca każde konto się zamyka i przy okazji ustala jego saldo końcowe (closing balance), czyli stan danego składnika aktywów, pasywów, przychodów czy kosztów na koniec tego miesiąca.

W ciągu miesiąca wszystkie operacje gospodarcze księguje się (to post) na odpowiednich kontach. To, po jakiej stronie danego konta zostanie zaksięgowana operacja zależy od tego, czego ta transakcja dotyczy.

Zwiększenia aktywów i kosztów oraz zmniejszenia kapitałów i zobowiązań to zapisy debetowe (debits). Z kolei zwiększenia kapitałów, zobowiązań i przychodów oraz zmniejszenia aktywów to zapisy kredytowe (credits).

Zmniejszenia przychodów i kosztów można księgować albo ze znakiem minus (red entry) po tej samej stronie, gdzie zaksięgowano zapis pierwotny albo po stronie przeciwnej.

Podsumowanie zasad księgowania znajdziesz na obrazkach: 

Czujesz, że księgowy angielski jest ważną kompetencją. Ale…

  • dotychczasowe kursy nic Ci nie dały i nie chcesz tracić więcej pieniędzy i czasu na coś, co się nie sprawdza?

  • nie możesz znaleźć rzetelnych materiałów do nauki?

Właśnie w odpowiedzi na te problemy powstał kurs “Szlifuj swój księgowy angielski“, w którym przekazuję rzetelną wiedzę odnośnie księgowego angielskiego. 

Krok po kroku przeprowadzę Cię w kursie przez cały proces nauki i pokażę, że księgowy angielski naprawdę da się ogarnąć!

ćwiczenia online księgowy angielski