Codzienne księgowe technikalia – to wyrażenia takie jak: folio, suma strony, saldo początkowe, saldo końcowe, z przeniesienia, do przeniesienia, podsumowania z kwotami narastająco, razem od początku roku, bilans otwarcia, bilans zamknięcia, suma narastająco, suma od początku roku, suma obrotów…  Jest ich całe mnóstwo, a jednocześnie bardzo często są tłumaczone błędnie w biznesowych słownikach angielsko-polskich.  W dzisiejszym wpisie wyklarujemy sobie dwa wyrażenia z tej grupy – z przeniesienia i do przeniesienia. 

Księgowe “noszenie”

Na “noszenie” kwot i sald używane są w języku angielskim dwa czasowniki: bring oraz carry. W III formie, tworząc imiesłów bierny mamy zatem brought i carried. Dodane do tego przysłówki: forward albo down, a nawet over – dają nam to, o co chodzi – czyli wyrażenia “z przeniesienia” i “do przeniesienia”. Ciężko byłoby odnieść się do kwot w księgach bez użycia tych dwóch terminów. Do tego w rachunkowości angloamerykańskiej używane są dużo częściej. Można je spotkać w wersji pełnej, jak balance brought down czy balance carried forward, ale też w bardziej skrótowej balance b/f, czy samo nawet b/f, c/f, b/d, c/d.

 

Do przeniesienia

To co jest do przeniesienia jest sygnowane czasownikiem carry. A więc saldo do przeniesienia to będzie „balance carried down” albo „balance carried forward”. Gdy zamykamy konto księgowe, kwotą bilansującą (wyrównującą obroty), jest właśnie saldo do przeniesienia. W Polsce nazywane jest po prostu saldem końcowym lub bilansem zamknięcia. Natomiast w rachunkowości angloamerykańskiej jest saldem c/f albo c/d.

! Zapamiętaj, że balance c/d to inaczej saldo końcowe.

Analogicznie będzie z „kwotą do przeniesienia”. Kwota, która znajduje się na dole strony (np. w rejestrze VAT, w PKPiR, podsumowująca w jakiś sposób stronę, to amount carried down albo amount carried forward, ewentualnie amount carried over.

 

Z przeniesienia

To co jest z przeniesienia określane jest za pomocą brought. A więc saldo, które rozpoczyna nową stronę, to będzie balance brought down albo balance brought forward. Tego wyrażenia użyjemy również przy otwieraniu konta w nowym miesiącu.

! Zapamiętaj, że balance b/d to inaczej saldo początkowe.

Podobnie będzie z “kwotą z przeniesienia”. Podawana jest ona w sytuacji, gdy np. na wydruku nie mieści się cała księga i przy generowaniu raportu widzisz księgowania w kilku częściach, na kilku stronach. Kwota z przeniesienia będzie to zatem amount brought down lub amount brought forward.

Oczywiście wartościowo kwoty czy salda b/f i c/f czy jak kto woli b/d i c/d będą sobie równe, bo mamy ciągłość zapisów księgowych.

W większości raportów “kwota do/z przeniesienia” jest obecnie wyliczana automatycznie i nie trzeba jej samodzielnie ustalać. Jednak często, przy uzgadnianiu kont i pozycji na koniec roku te wyrażenia są przydatne w dyskusji z innym księgowym czy przy tłumaczeniu zagranicznemu klientowi czemu wychodzi taka kwota, a nie inna.

 

Potrzebujesz prawidłowych i sprawdzonych zwrotów do komunikacji z zakresu księgowego angielskiego?

 

Skorzystaj z dostępu do jedynego na rynku profesjonalnego słownika on-line rachunkowości angielsko-polskiego i polsko-angielskiego
stworzonego specjalnie dla księgowych!