Wszyscy znają cytat z Benjamina Franklina „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.” Jeśli chodzi o śmierć, to raczej nikt się z tym nie spiera, natomiast podatki, które są niemal tak stare jak historia ludzkości, budzą zawsze dużo kontrowersji. Niezależnie od wydźwięku, w księgowości podatki są codziennością i żeby je prawidłowo obliczać i rozliczać, trzeba znać podstawowe terminy prawa podatkowego. W tym artykule dowiesz się, jak brzmią one po angielsku.

 

Pojęcie, od którego wszystko się zaczyna, to podatek – tax.

Zespół podatków, które funkcjonują równocześnie w obrębie danego państwa, to system podatkowy – tax system.

Jednostka, która ponosi ciężar podatku, to podatnik – taxpayer, taxbearer.

W przypadku zaistnienia pewnego zdarzenia określonego w ustawie (np. uzyskanie dochodu, nabycie spadku, sprzedaż mieszkania), podatnik może być zobowiązany zapłacić podatek. Zaistnienie tego zdarzenia nazywane jest obowiązkiem podatkowym – tax obligation.

Fakt, że na danej osobie ciąży obowiązek podatkowy, nie oznacza jeszcze, że ma ona faktyczny obowiązek zapłaty podatku. Nastąpi to dopiero wtedy, gdy/jeśli obowiązek podatkowy przekształci się w zobowiązanie podatkowe. Zobowiązanie podatkowe – tax liability – konkretyzuje obowiązek podatkowy. Wiadomo wtedy, do jakiego organu podatkowego – tax authority, kiedy i w jakiej wysokości zapłacić podatek.

Wyliczenie podatku – tax calculation – zaczyna się od ustalenia podstawy opodatkowania – tax base oraz zastosowania właściwej stawki podatku – tax rate, zgodnie z określoną formułą obliczenia konkretnego podatku – tax formula.

Zanim jednak zabierzemy się za wyliczanie podatku, ustalamy czy w konkretnej sytuacji można zastosować zwolnienie podatkowe – tax exemption, które ograniczy opodatkowanie przedmiotowo lub podmiotowo albo ulgę podatkową – tax allowance, tax relief, która zmniejszy wysokość podatku do zapłaty.

Wyliczenie podatku musi się opierać na ewidencji podatkowej lub dokumentacji podatkowej – tax records

Jednym z ważnych elementów całego procesu ustalania wysokości zobowiązania podatkowego i komunikowania tego faktu organom podatkowym jest deklaracja podatkowa – tax return. Dla każdego podatku ustawodawca odrębnie ustala termin składania deklaracji – deadline for filing a tax return.

Gdy wyliczymy ostateczną kwotę zobowiązania podatkowego, mamy podatek do zapłaty – tax payable.

Po dokonaniu płatności podatku – payment of tax, nasz podatek jest rozliczony – settled.

Potrzebujesz prawidłowych i sprawdzonych zwrotów do komunikacji z zakresu księgowego angielskiego?

 

Skorzystaj z dostępu do jedynego na rynku profesjonalnego słownika on-line rachunkowości angielsko-polskiego i polsko-angielskiego
stworzonego specjalnie dla księgowych!