Dziś wracamy do prawno-rachunkowych podstaw, do spojrzenia na aktywa w bilansie – na składniki majątku ruchomego i nieruchomego i oczywiście na to, jak powiedzieć ruchomości i nieruchomości po angielsku.

Nieruchomości w aktywach mogą pojawić się w bilansie w dwóch miejscach w ramach aktywów trwałych: w środkach trwałych oraz w inwestycjach. Dodatkowo, w działalności deweloperskiej nieruchomości mogą się znaleźć w aktywach obrotowych – grunty w towarach, a budynki, budowle czy mieszkania w wyrobach gotowych. Ruchomości z założenia są rozsiane w różnych pozycjach bilansu – w środkach trwałych, inwestycjach, materiałach, towarach, wyrobach.

Jak prosto powiedzieć po angielsku nieruchomość i ruchomość?

 

IMMOVABLE VS MOVABLE

 

Najprostszy sposób – w zasadzie intuicyjny i w tym wypadku prawidłowy, to kalka językowa pochodząca od słowa ruszać – move. Skoro nieruchomości są to te składniki majątku które ze swojej natury nie są zdolne do ruszenia się lub nie da się ich przesunąć z jednego miejsca w drugie (things, which by their own nature cannot move themselves or be removed from one place to another) to nazwa, która samoistnie przychodzi tu do głowy na ich określenie to immovabels.

Przykładami immovables (nieruchomości) będą:

 • buildings – budynki
 • houses – dom
 • apartment – mieszkanie
 • factory – fabryka
 • warehouse – magazyn

Przeciwieństwem IMMOVABLES są movables – czyli ruchomości. Ruchomości jak nazwa wskazuje to rzeczy, które można przenosić, przetransportowywać z miejsca na miejsce, rzeczy które nie są na stałe przytwierdzone do gruntu (not permanently attached to the ground). Do ruchomości zaliczy się np.:

 • vehicels – pojazdy
 • cattle – bydło
 • computer – komputer
 • piece of furniture – mebel 
nieruchomości po angielsku

Inne słówka na określenie nieruchomości/ruchomości nie są już tak intuicyjne.

 

REAL ESTATE VS PERSONAL ESTATE

 

Samo słówko estate to zgodnie ze słownikiem Cambridge:

 • a large area of land in the country that is owned by a family or an organization and is often used for growing crops or raising animals – czyli posiadłość
 • everything that a person owns when they die – a więc masa spadkowa, majątek
 • a group of houses or factories built in a planned way – czyli osiedle

Jednak jeśli na początku dodamy słowo „real” albo „personal” znaczenia się zmieniają, uściślają, ale też gmatwają.

Real estate oznacza nieruchomość. Może to być ziemia, może to być budynek, a może to być ziemia i budynki na niej się znajdujące. Może to być również ziemia i rosnący na niej sad owocowy. Dlatego ważne, żeby zawsze się dopytać, o czym mowa, bo w księgowości te pozycje wylądują na różnych kontach.

Personal estate może się kojarzyć tylko z czymś osobistym, ale może oznaczać:

 • ruchomości, które są przeciwieństwem rzeczowego majątku nieruchomego – any tangible movable property (furniture or domestic animals or a car etc),
 • majątek osobisty, który może mieć postać rzeczową, ale też niematerialną – belongings, property, holding – something owned; any tangible or intangible possession that is owned by someone
 • mienie prywatne, dobytek prywatny – personal effects – property of a personal character that is portable but not used in business.

Czyli, gdy ktoś mówi o personal estate – upewnij się czy chodzi o ruchomy rzeczowy majątek (trwały i obrotowy) czy również o wartości niematerialne, prawne bądź finansowe. A może chodzi o prywatny majątek niezwiązany z firmą?

No niestety, nie ma lekko!

ruchomości po angielsku

REAL PROPERTY VS PERSONAL PROPERTY

 

Kolejnym określeniem na ruchomości i nieruchomości po angielsku są słówka real property i personal property.

Samo property oznacza albo:

 • an object or objects that belong to someone – czyli majątek albo
 • a building or area of land, or both together – nieruchomość/nieruchomości

Gdy dodajesz przed słówkiem property słowo real – jednoznacznie wskazujesz na majątek nieruchomy (nieruchomości). Gdy dodajesz słówko personal – w domyśle chodzi o rzeczy ruchome, ale podobnie jak przy perosnal estate znaczeń może być więcej.

nieruchomości po angielsku

REALTY VS PERSONALTY

 

I czwarta para na określenie nieruchomości i ruchomości to słówka realty i personalty, będące skrótami odpowiednio od real property i personal property. Przy pisaniu tych słów i ich wymowie uważaj na pomyłki. Realty bywa mylone z reality a personalty z personality. 

nieruchomości po angielsku

Czy to wszystkie słówka na określenie ruchomości i nieruchomości po angielsku? Nie.

W zależności od systemu prawnego lub poszczególnych tłumaczeń możesz spotkać się też z innymi wyrażeniami określającymi nieruchomości i ruchomości.

Nieruchomości to również: immovable property, immovable things lub heritable property
Rzeczy ruchome to także: movable property lub movable things.

Potrzebujesz prawidłowych i sprawdzonych zwrotów do komunikacji z zakresu księgowego angielskiego?

 

Skorzystaj z dostępu do jedynego na rynku profesjonalnego słownika on-line rachunkowości angielsko-polskiego i polsko-angielskiego
stworzonego specjalnie dla księgowych!