Jak po angielsku mówimy o przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą? W tym temacie możesz się spotkać z takimi wyrażeniami jak: ‘entrepreneur’, ‘sole trader’, ‘sole proprietor’, ‘solopreneur’, a nawet ‘soulpreneur’. A takie długie frazy jak  “osoba prowadząca jednoosobową działalność” – to tylko po polsku.

 

Przedsiębiorca

 

Entrepreneur’ to przedsiębiorca. Słowo ‘przedsiębiorca’ nie ogranicza się tylko do jednoosobowej działalności gospodarczej. W definicjach angielskich często podkreśla się, że jest to osoba, która rozpoczyna/prowadzi swój biznes:
a person who sets up a business or businesses, taking on financial risks in the hope of profit’ [Oxford Dictionary],
one who organizes, manages and assumes the risk of a business or enterprise’ [Merriam-Webster Dictionary]).

 

Działalność jednoosobowa

 

‘Osoba prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą’ to natomiast:

sole proprietor
sole trader

‘Jednoosobowa działalność gospodarcza’ (inaczej ‘działalność gospodarcza osoby fizycznej’) to odpowiednio:

sole proprietorship
sole tradership

Niedawno zostały dodatkowo stworzone słowa takie jak: femalepreneurfempreneur i mumpreneur. Dwa pierwsze z nich powstały z połączenia słowa female i entrepreneur, i wskazują na kobietę prowadzącą działalność gospodarczą. Z kolei mumpreneur to kobieta, która łączy prowadzenie działalności gospodarczej z opieką nad dziećmi/dzieckiem. Mimo, że wyrażenia te już się rozpowszechniły po świecie biznesu, szczególnie kobiecego, gdzie wiele kobiet z dumą się tak określa, w świecie wielkiego korporacyjnego biznesu czasem jeszcze budzą kontrowersje.

 

Co z samozatrudnieniem?

 

Self-employment czyli ‘samozatrudnienie’ to inny sposób na powiedzenie, że prowadzi się swoją własną działalność gospodarczą. Zatem, oprócz wyrażeń ‘sole-trader’ i ‘sole-proprietor’ możemy też się posłużyć słowem ‘self-employed’ – samozatrudniony. Czy jest tu jakaś różnica?

‘Self-employed’ bardziej wskazuje na to, że osoba nie pracuje dla kogoś (nie jest zatrudniona jako pracownik), a ‘sole trader/sole proprietor’ bardziej wskazuje na strukturę biznesową. W praktyce najczęściej chodzi o to samo.

 

Samodzielnie czy z duszą? Solo i soul

 

Gdy mowa o przedsiębiorstwach prowadzonych przez pojedynczą osobę, używa się również wyrażenia ‘solopreneur’. ‘Solopreneur’ jest to po prostu ‘an entrepreneur working alone’, czyli taki przedsiębiorca, który prowadzi działalność jednoosobową całkowicie sam – nie zatrudniając żadnych pracowników.

Specjalną nazwę na swoją działalność prowadzoną wyłącznie samodzielnie mają niektóre wolne zawody. W ich przypadku można się spotkać z terminem ‘sole practitioner’ albo ‘solo practicioner’. Tak odniesiemy się do biegłego rewidenta prowadzącego jednoosobową kancelarię, ale także do prawnika, czy księgowego działających jednoosobowo, bez zatrudniania innych osób w swoim zawodzie.

W ostatnich latach ukuty został również termin ‘soulpreneur’, czyli jednoosobowy przedsiębiorca ‘z duszą’  To osoba, która prowadzi działalność z potrzeb wnętrza, nie tylko po to, by zarabiać, ale też dla wyższych celów. Po polsku nie ma odpowiednika dla ‘soulpreneur’, a najbliższe temu wyrażenie to „pasjobinzesmen/ka” , czyli osoba, która łączy pasję z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, gdzie dzielenie się swoją pasją z innymi jest tak samo ważne jak zarabianie.

Czy księgowi samodzielnie prowadzący biura rachunkowe mogą być ‘soulpreneurs’? Myślę, że niejeden odpowie, że tak.

 

Zdania po angielsku w temacie samozatrudnienia

 

Na podsumowanie poniżej znajdziesz przykładowe zdania po angielsku z użyciem omawianych słów:

 

 • Sole proprietorship is the simplest and the oldest form of business organisation.
 • A sole proprietor is also known as a sole trader.
 • Registering as a sole trader means you are self-employed. It is quick, easy and cheap to set up.
 • The term ‘solopreneur’ has become quite popular in recent years. Sometimes it’s used interchangeably with the word ‘entrepreneur‘, but there are distinct differences between the two.
 • Solopreneurship is a business owned and operated by only one person.
 • In general, those who choose solopreneurship over entrepreneurship are usually not interested in building a large business. Many of them start solo businesses with no intention of ever adding employees.
 • To be successful as a sole practitioner, a practical, technical, numbers-oriented accountant must add new skills: leadership, consultative sales and networking.
 • A lawyer who is a sole practitioner owns a law firm, without hiring any other lawyers, although non-lawyer support personnel may be included.
 • To people who self-identify with the term soulpreneur, making a living and making a difference are equally important and they actively look for projects that make their hearts sing.
 • You are a soulpreneur if you are in business or creating a business because you listened to the call of your heart and the yearnings of your soul. You don’t maintain a big separation between your work and your life.
 • Soulpreneur is a way more accurate description of the people that I work with than solo-entrepreneurs.

Potrzebujesz prawidłowych i sprawdzonych zwrotów do komunikacji z zakresu księgowego angielskiego?

 

Skorzystaj z dostępu do jedynego na rynku profesjonalnego słownika on-line rachunkowości angielsko-polskiego i polsko-angielskiego
stworzonego specjalnie dla księgowych!