W tym poście czeka na Ciebie 12 podstawowych terminów związanych z technicznymi aspektami księgowań – taki mini leksykon księgowości – hasła wraz z ich opisem po polsku i angielsku. 

Hasła ułożone są alfabetycznie. Wyrażenia, jakie są tu zawarte to:

 • account balance – saldo konta
 • accounting date – dzień bilansowy
 • accounting entry – zapis księgowy
 • balance sheet total – suma bilansowa
 • chart of accounts – plan kont
 • closing procedures – operacje zamknięcia
 • ledger – księga
 • real account – konto bilansowe
 • recognition – ujmowanie
 • reporting period – okres sprawozdawczy
 • temporary account – konto wynikowe
 • voucher – dowód księgowy

 

leksykon księgowości - saldo konta

Potrzebujesz prawidłowych i sprawdzonych zwrotów do komunikacji z zakresu księgowego angielskiego?

 

Skorzystaj z dostępu do jedynego na rynku profesjonalnego słownika on-line rachunkowości angielsko-polskiego i polsko-angielskiego
stworzonego specjalnie dla księgowych!