Dziś trudny temat, bo dotyczy publikacji polskich autorów przeznaczonych do nauki albo wprost księgowego angielskiego albo angielskiego finansowego z elementami księgowymi. Natknęłam się do tej pory na 2 takie książeczki, obie rojące się od błędów.

 

I żeby było jasne – nie chodzi o zgubione czy przestawione literki (litrówki) czy jakoś mniej zgrabnie brzmiące zdania, bo każdemu może się zdarzyć. Chodzi o błędy rzeczowe, błędy z grubej rury.

 

Podstawowe kategorie bilansowe

 

W książeczce zatytułowanej szumnie acz niesłusznie “Angielski dla księgowych” przykładowy babol sporego kalibru na stronie 25, dotyczy tłumaczenia zdania: “All accounts in your general ledger are categorized as an asset, a liability or equity

To zdanie zostało w książeczce przetłumaczone jako:

“Wszystkie rachunki w księdze głównej są klasyfikowane jako aktywa, pasywa lub kapitał własny”.

Tłumaczenie tego typu świadczy o tym, że autor nie ma pojęcia o rachunkowości.

1) Accounts to w tym kontekście oczywiście konta księgowe, a nie “rachunki”.

2) Liability – to nie są “pasywa”, tylko zobowiązanie.

3) Pasywa to equity plus liabilities albo capital plus liabilities, czyli kapitał własny plus zobowiązania.

Potocznie, jak chcemy powiedzieć “aktywa i pasywa”, to możemy spotkać się z wyrażeniem assets and liabilities – ale to tylko w liczbie mnogiej i tylko w tym wyrażeniu.

Na kolejnych stronach wspomnianej książeczki ten błąd i rzeczowy i tłumaczeniowy jest powtarzany z uporem maniaka, więc to nie przypadek ani kwestia pomyłki redakcyjnej.

 

 

Pełna rachunkowość

 

Na stronie 30, sformułowanie “pełna rachunkowość” jest przetłumaczone jako “integrated accounting”.

Czy pełna księgowość/rachunkowość to rachunkowość zintegrowana? Oczywiście, że nie.

Pełna księgowość to pełna ewidencja wszystkich operacji gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie. A o rachunkowości zintegrowanej możemy mówić w przypadku kompleksowych systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem, gdzie wszystkie funkcje rachunkowości są w jednym miejscu. Słowo “integrated” wskazuje na to, że coś jest połączone z czymś innym, a nie na pełne księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z zasadą zapisu podwójnego.

W kontekście rachunkowościowym występuje też fraza integrated reporting, czyli raportowanie zintegrowane, które polega na połączeniu raportowania finansowego, środowiskowego, społecznego oraz dotyczącego zagadnień ładu korporacyjnego.

 

Organizacje prowadzące pełną księgowość

 

Na stronie 3 mamy wyrażenie: “organizacje prowadzące pełną księgowość”, które jest błędnie tłumaczone jako  “orgaznizations conducting full accountancy”.

Stworzono tu kalkę językową, która jednak brzmi bardzo niezgrabnie i może być niezrozumiała dla natiwów.

Dla rachunkowości nie używa się słowa “conduct” tylko do albo keep. Np:

Who does your accounting? – Kto prowadzi twoją księgowość?

All companies are obliged to keep full accounting records. – Wszystkie spółki (kapitałowe) są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości

Pełna księgowość to zatem full accounting records (pełne księgi rachunkowe) albo full accounting system. Samo “full accounting” nie brzmi najlepiej i raczej nie jest używane przez nativów.

 

 

Przychody i koszty

 

Przenosimy się na str. 37, do rozdziału zatytułowanego “rachunek zysków i strat” i o zgrozo napotykamy tam taki wzór:

Przychody – Wydatki = Zysk (Strata)

Po czym jest wyjaśnienie, że:

rachunek zysków i strat (profit and loss account) ma dwie główne kategorie: dochody i wydatki

A na kolejnej stronie dochody są utożsamione z przychodami, koszty z wydatkami i zrobiony jeden wielki misz masz, jeśli chodzi o rachunkowość kasową (cash accounting) i memoriałową (accrual accounting) – i po polsku i po angielsku. Na to brakuje słów, żeby skomentować… Każdy, kto choć semestr miał rachunkowość, ten wie, że przepływy pieniężne to zupełnie inna inszość niż składowe wyniku finansowego. 

 

Obowiązkowy element

 

Na str. 30 – zdanie po polsku “Bilans stanowi obowiązkowy element sprawozdania finansowego” przetłumaczone jest bardzo dosłownie jako

“Balance sheet is an obligatory element of financial statements”

Co jest nie tak z tym tłumaczeniem?

Z pozoru wszystko jest ok, tyle że dla takiego zdania nie używa się słowa “element”. Gdy mówisz po angielsku “elements of financial statements”, to pierwsze skojarzenie u nativów dotyczy kategorii bilansowych bądź wynikowych – różnych grup aktywów, pasywów czy przychodów i kosztów.

Same poszczególne dokumenty w sensie sprawozdania finansowego to nie elementy. O co chodzi, najlepiej widać w zdaniu:

 The elements of financial statements (assets, liabilities, equity, revenues and expenses) are grouped into 2 main financial statements or reports: The Balance Sheet and The Profit & Loss Statement.

To, co my w Polsce nazywamy częścią sprawozdania finansowego, po angielsku bywa określane jako “component of financial statements“, ale przede wszystkim to po prostu “a financial statement“. Takim osobnym sprawozdaniem jest i bilans, i rachunek zysków i strat, i rachunek przepływów pieniężnych, i zestawienie zmian w kapitale własnym.

 

I jak tu żyć?

Jeśli chcesz mieć pewność, że uczysz się prawidłowych wyrażeń księgowych, gdzie podstawowe kategorie bilansowe i wynikowe i inne księgowe słówka nie są podeptane, rozbite i zbezczeszczone na kilkanaście sposobów, zapraszam Cię do dołączenia do kursu online “Szlifuj swój księgowy angielski.

księgowe słówka - kurs online