Urlopy, wakacje i dni wolne to temat dzisiejszego wpisu, a dokładniej – jak powiedzieć, że jesteś na urlopie albo na wakacjach albo że masz dzień wolny i jaka jest właściwie różnica między HOLIDAY, VACATION oraz LEAVE.

 

 

HOLIDAY czy VACATION

 

W brytyjskim angielskim na wakacje mówimy HOLIDAY. Jak w zdaniu:

 

-> The chief accountant went on holiday with her family.
-> Główna księgowa pojechała na wakacje ze swoją rodziną.

 

W brytyjskim angielskim HOLIDAY to zarówno wakacje, jak i święto – dzień albo dni o znaczeniu historycznym czy religijnym, które stanowią odpowiednio święta państwowe (bank holiday (bryt.)/public holiday) albo religijne (religious holiday). Zauważ, że w poniższym zdaniu chodzi właśnie o holiday w znaczeniu święta, a nie urlopu:

 

-> During holidays, a lot of businesses and schools close and many people have days off from work – although this depends on how major or minor the holiday is.
-> Podczas świąt wiele biznesów i szkol jest zamkniętych i wielu ludzi ma wolne z pracy, aczkolwiek to zależy od tego, jak ważne lub drugorzędne jest dane święto.

 

Holiday może zatem oznaczać dni ustawowo wolne od pracy, ale czasem też pomniejsze święta, które nie są uwzględnione w państwowym kalendarzu dni wolnych. Amerykanie słowa ‘holiday’ używają tylko w tym drugim opisanym znaczeniu – jako święta (public holiday, religious holiday), a na urlop mówią VACATION, a więc:

 

-> I’m planning to take a vacation after our busy season.
-> Planuję jechać na wakacje po naszym gorącym okresie.

 

 

HOLIDAY czy HOLIDAYS

 

Brytyjczycy mówiąc o wolnym i wakacjach używają zarówno formy holiday jak i HOLIDAYS. Holidays występuje w mowie potocznej na określanie letniej i zimowej przerwy w nauce albo jednorazowego dużego wyjazdu urlopowego, np:.

 

-> Our holidays in India were amazing
-> Nasze wakacje w Indiach były wspaniałe

 

Ale UWAGA: są pewne wyrażenia (kolokacje), z którymi Brytyjczycy używają HOLIDAY tylko i wyłącznie w liczbie pojedynczej:

be on holiday – być na wakacjach/urlopie
go on holiday – jechać/iść na wakacje, urlop
return/come back from holiday – wrócić z wakacji/urlopu
have/take a holiday – mieć urlop/wziąć

 

Wyrażenia BE ON HOLIDAYS albo TAKE HOLIDAYS są zatem niepoprawne.

 

-> I’m exhausted I decided to take a holiday next week.
-> Jestem wykończona. Zdecydowałam, że wezmę wolne w przyszłym tygodniu.

 

 

URLOP WYPOCZYNKOWY I URLOP NA ŻĄDANIE PO ANGIELSKU

 

W mowie potocznej o urlopie wypoczynkowym mówimy holiday/vacation. Słowem formalnym na określenie urlopu po angielsku jest słówko LEAVE, a to dotyczące urlopu wypoczynkowego to annual leave, a także:

  • vacation leave
  • paid vacation leave
  • annual vacation leave

Urlop jednodniowy to po prostu day off. Ale „day off” może również oznaczać dzień, w którym zgodnie z grafikiem nie ma cię w pracy. Zdanie “I have a day off on Wednesday” może oznaczać, że zarezerwowałaś sobie ten dzień jako urlop wypoczynkowy albo że pracujesz w pozostałe dni tygodnia, a środy masz zawsze wolne.

Integralną częścią urlopu wypoczynkowego jest tzw. urlop na żądanie, który różni się od pozostałej części urlopu sposobem udzielania. Urlop na żądanie jest to urlop nieplanowany, przysługuje bez ubiegania się o zgodę pracodawcy i udzielany jest na żądanie pracownika. Pracownik może go zgłosić w dniu rozpoczęcia, a pracodawca nie może żądać podania przyczyny, dla której pracownik chce wziąć taki urlop. W Polsce, zgodnie z Kodeksem Pracy, pracownikowi przysługują 4 dni urlopu na żądanie.

W UK i USA urlop na żądanie nie jest regulowany ustawowo, a jego przyznawanie zależy od polityki konkretnego pracodawcy. Odpowiednikiem anglojęzycznym urlopu na żądanie jest „duvet day” (dzień kołdry). Duvet day brany jest wtedy, gdy pracownik potrzebuje trochę czasu wolnego, czasu dla siebie, a nie wtedy gdy jest chory. W przypadku choroby mamy do czynienia z tzw. sick leave.

 

Wyrażenia „leave on demand” czy „leave at request”, a nawet „day off on demand’ – jako kalka językowa wyrażenia „urlop na żądanie” funkcjonują w zasadzie tylko w tłumaczeniach polsko-angielskich. Gdy Anglik widzi „leave on demand”, szybciej pomyśli o autobusie (jak w zdaniu: The free shuttle buses leave on demand) niż o urlopie.

Źródło obrazu: dekoria.pl

Przykładowe zdania z “duvet day”:

-> The company offers three duvet days a year.
-> Spółka oferuje trzy dni urlopu na żądanie w roku.

-> Duvet days are becoming more and more common and can signal that employers are committed to their workers’ wellbeing.
-> Dni wolne na żądanie stają się coraz bardziej i bardziej powszechne, i mogą sygnalizować, że pracodawcom zależy na dobrostanie swoich pracowników.

-> Duvet day differs from annual leave in that no prior notice is needed.
-> Urlop na żądanie różni się tym od urlopu wypoczynkowego, że niepotrzebne jest wcześniejsze powiadamianie o nim.

 

W przypadku wykorzystania całego przysługującego urlopu wypoczynkowego (czy to planowanego czy to na żądanie), możemy zwrócić się z prośbą do pracodawcy o udzielenie urlopu bezpłatnego (unpaid leave).

 

Potrzebujesz prawidłowych i sprawdzonych zwrotów do komunikacji z zakresu księgowego angielskiego?

 

Skorzystaj z dostępu do jedynego na rynku profesjonalnego słownika on-line rachunkowości angielsko-polskiego i polsko-angielskiego
stworzonego specjalnie dla księgowych!