W ostatnim poście opisane zostały sformułowania dotyczące bezpośredniego manipulowania danymi księgowymi. Dotyczyły one zmian jedynie w sposobach prezentacji i ujmowania określonych kategorii w sprawozdaniach. Ten post znajdziesz TUTAJ. Ale do oszustw księgowych zalicza się również działania operacyjne, które powodują zniekształcenia ujawnianych w sprawozdaniach wielkości.

 

Operacyjne żonglerki

 

Cherry picking, czyli „zbieranie czereśni” to przeznaczenie na sprzedaż określonych aktywów jednostki, tak by można było zaksięgować pożądane zyski lub straty;

Swap transactions – transakcje wymienne – to sytuacja, w której dwie spiskujące ze sobą spółki sprzedają sobie wzajemnie towary i usługi i dokonują za te transakcje płatności tylko i wyłącznie w celu nadmuchania przychodów.

Channel stuffing – po polsku ‘zapychanie kanałów’ – polega na zwiększaniu sprzedaży i zysków przez wpompowywanie nadwyżki towarów (ilości przekraczającej rzeczywisty popyt) do kanałów dystrybucyjnych nie funkcjonujących na zasadach rynkowych – wymuszanie przez sprzedawców nabywania towarów w zamian za oferowane wysokie przyszłe upusty cenowe.

Parked inventory sales – zaparkowana sprzedaż zapasów – księgowanie sprzedaży wyrobów lub towarów, które są wysyłane do magazynu lub na działkę kontrolowaną przez sprzedawcę, by wyglądało na to, że rzeczywista sprzedaż miała miejsce. Inaczej metoda ta określana jest „techniką zafakturować i zatrzymać” – po angielsku: bill and hold practice. Za sprzedaż zapasów wystawia się normalnie dowód sprzedaży, ale nie następuje ich fizyczne wydanie z magazynu klientowi. By zapasy te nie pomieszały się z innymi składnikami majątku jednostki, przechowuje się je osobno.

Side deals można by przetłumaczyć na polski jako transakcje „na boku”. Są to ustalenia, w wyniku których nabywca dóbr ma prawo wycofać się z umowy sprzedaży, zwrócić zakupione aktywa, czy też otrzymać w przyszłości rabaty. Przy tym sprzedaż jest normalnie zaksięgowana, a ustalenia te nie widnieją w podstawowej umowie sprzedaży. Zabezpieczeniem dla ich ważności są aneksy do umowy (ang. side letters), które normalnie stosuje się w obrocie gospodarczym dla zmiany mniej ważnych kwestii dotyczących realizowanej transakcji. W tym wypadku jednak aneksy takie negują podstawowe zapisy umowy, dlatego trzymane są w ukryciu i nie ujawnia się ich biegłemu rewidentowi w toku badania.

 

Co na to audyt?

 

Ponieważ większość wymienionych praktyk może zostać ujawniona w toku rzetelnego badania ksiąg rachunkowych, dodatkowo wykorzystuje się tzw. opinion shopping – po polsku: kupowanie opinii. Jest to próba znalezienia biegłego rewidenta, który podchodziłby w sposób elastyczny do nadużyć księgowych i przymykał oko na sprawozdawcze kwestie sporne, tak by wystawiona przez niego opinia z badania sprawozdania była opinią bez zastrzeżeń.

Inną metodą jest częsta zmiana biegłego rewidenta (ang. auditor switch). Motywem zmiany biegłego jest większa szansa na niewykrycie przez nowego biegłego, niezaznajomionego jeszcze ze spółką i jej metodami, wszystkich nieprawidłowości, jakich się dopuszcza zarząd spółki.

Potrzebujesz prawidłowych i sprawdzonych zwrotów do komunikacji z zakresu księgowego angielskiego?

 

Skorzystaj z dostępu do jedynego na rynku profesjonalnego słownika on-line rachunkowości angielsko-polskiego i polsko-angielskiego
stworzonego specjalnie dla księgowych!