Jak powiedzieć ‘wynik finansowy’ po angielsku

Jak powiedzieć ‘wynik finansowy’ po angielsku

Wynik finansowy to różnica pomiędzy przychodami a kosztami danego okresu sprawozdawczego. Jeśli ta różnica jest wielkością dodatnią, to znaczy, że jednostka osiągnęła zysk, a gdy wielkością ujemną, to znaczy, że jednostka poniosła stratę. Osiągnięty w danym okresie...
Idiomy dla księgowych ze słówkiem books

Idiomy dla księgowych ze słówkiem books

O co dba księgowy? O księgi.Na podstawie czego sporządza sprawozdania finansowe? Na podstawie ksiąg.Na podstawie czego robi rozliczenia podatkowe? Na podstawie ksiąg. Zatem dziś na tapet bierzemy słowo „księgi” czyli books i sprawdzamy, jakie w języku angielskim...
Jak nierzetelne publikacje kaleczą księgowe słówka

Jak nierzetelne publikacje kaleczą księgowe słówka

Dziś trudny temat, bo dotyczy publikacji polskich autorów przeznaczonych do nauki albo wprost księgowego angielskiego albo angielskiego finansowego z elementami księgowymi. Natknęłam się do tej pory na 2 takie książeczki, obie rojące się od błędów.   I żeby było...
Jak jest „uznawać” w księgowym angielskim?

Jak jest „uznawać” w księgowym angielskim?

Język potoczny często różni się od języka konkretnej branży specjalistycznej. Tak jest w przypadku słówka „uznać” czy „uznawać”. Sprawdź, jak jest ono tłumaczone w księgowym angielskim. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN uznawać to:1. «dojść do wniosku, że coś...